Jesteś pacjentem onkologicznym?
Przejmij inicjatywę
Skorzystaj z Onkosnajpera!
Wyszukaj badanie i wyceluj prosto w raka!

Czy wiesz że …

Nowoczesne badania pozwalają na precyzyjną identyfikację mutacji
występujących w konkretnym przypadku choroby. Dokładne określenie
cech nowotworu umożliwia dopasowanie odpowiedniego leku, jego dawki
i okresu podawania. W ten sposób zwiększa się szansa na sukces
terapeutyczny i zmniejsza liczba efektów ubocznych leczenia.

Leczenie skuteczne to leczenie dopasowane do człowieka i jego choroby.

Każdy z nas jest inny i każdy inaczej choruje. Nowotwory też są różne i występują w nich różne mutacje genów. Dzięki medycynie personalizowanej można dobrać precyzyjne metody walki, odpowiednie dla konkretnego przypadku nowotworu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nie wszyscy chorzy na raka w Polsce są leczeni w najbardziej skuteczny sposób.

Medycyna personalizowana pozwala na dokładną identyfikację, a następnie prowadzenie skutecznego leczenia wybranych nowotworów.

Niestety, pacjenci w Polsce często nie mają dostępu do badań genetycznych oraz terapii celowanych, które mogłyby zwiększyć ich szanse na powrót do zdrowia.

Nie możemy tego zaakceptować.
Działamy, aby to zmienić.

Każdy powinien mieć prawo do bezpłatnego dostępu do badań i terapii, które mogą pomóc uratować mu życie.

Prawem każdego pacjenta jest również zostać o nich poinformowanym. Chcemy budować świadomość osób chorych oraz ich bliskich o roli badań genetycznych, medycyny personalizowanej i immunoterapii w diagnostyce oraz leczeniu nowotworów.

Przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym przedstawiamy aktualne informacje na temat mutacji genetycznych odpowiadających za powstawanie nowotworów oraz dostępnych terapii.

POBIERZ PLIK PDF PRZECZYTAJ ONLINE

Projekt powstał przy wsparciu: