Wybierz rodzaj raka i sprawdź terapię celowaną!

  • Medycyna personalizowana to stosunkowe nowe podejście do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, która polega na identyfikowaniu zmiany genetycznej w komórkach chorego, a następnie zastosowaniu właściwie dobranego leku (leczenie celowane).
  • Immunoterapia jest metodą, która wykorzystuje naturalne możliwości organizmu – czyli jego układ odpornościowy (immunologiczny) – do walki z nowotworem. Może to się dziać poprzez bezpośrednią stymulację naturalnego układu odpornościowego albo przez podanie z zewnątrz cząsteczek – białek albo przeciwciał – które pomogą komórkom odpornościowym w realizacji ich zadań.
  • Na portalu Alivia Onkosnajper przedstawiamy badania molekularne i cele leczenia w przypadku nowotworów złośliwych, których rozwój został powiązany z konkretnymi zmianami genetycznymi. Omawiamy też rekomendowane, w stosunku do tych nowotworów, leki należące do terapii celowanych oraz immunoterapii.